Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 66829

Ανάκληση παρτίδων του Ιατροτεχνολογικού προϊόντος Gore Molding and Occlusion Balloon Catheter κατηγορίας  MDD Class ΙΙΙ.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.