Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 8282

Ανάκληση των παρτίδων του συνημμένου  πίνακα του Ιατροτεχνολογικού προϊόντος, MDD Class IIb, Endotherapy Needle, Gereral Purpose, Single-Use.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ