Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 64803

Ανάκληση της παρτίδας Ε 39017 του ιατροτεχνολογικού προϊόντος Disposable Vacuum Blood Collection Tube  2,7ml,Sodium Citrate 3,2% με ημ. Λήξης 10/2020.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ