Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 57214

Ανάκληση παρτίδων του συνημμένου πίνακα του Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος κατηγορίας MDD Class III, Zenith Alpha Abdominal Endovascular Graft.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ