Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 57666

Ανάκληση παρτίδων του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ‘DRAINAGE DEVICE AND OTHERS CATHETERS’.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ
Για να δείτε τα προϊόντα, πατήστε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ