Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 131186

Ανάκληση των παρτίδων του συνημμένου πίνακα του Ιατροτεχνολογικού προϊόντος κατηγορίας MDD Class IIa, Bard MaxCore Disposable Core Biopsy Instrument (εργαλείο βιοψίας με κόπτουσα βελόνα Bard MaxCore).
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ