Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 128826

Ανάκληση παρτίδων καθετήρων διαστολής EmergeΤΜ Monorail PTCA & NC EmergeTM Monorail PTCA, οδηγών καθετήρων επέκτασης Guidezilla II και καθετήρων με μπαλόνι AgentTM MONORAILTM  PTCA με επικάλυψη από πακλιταξέλη.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ