Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 122556

Ανάκληση των μοντέλων 8637-20 και 8637-40 του ιατροτεχνολογικού προϊόντος κατηγορίας AIMD Active implants, Εμφυτεύσιμες Αντλίες Έγχυσης Φαρμάκου SynchroMed II.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ