Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 87132

Ανάκληση των παρτίδων “841541, 907441” του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “σύριγγες ινσουλίνης, DISPO VAN SINGLE USE SYRINGE U-100 INSULIN (1mL)”.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ