Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 84802

Ανάκληση της παρτίδας “012018”  του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “παιδικοί ουροσυλλέκτες, Pediatric urine Collector, 100 mL”.
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ