Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων
ΑΠ 18310

Απαγόρευση διάθεσης-διακίνησης καλλυντικών προϊόντων (RAPEX 17 έως 27/2017)
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ
Για να δείτε τα προϊόντα, πατήστε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ