Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων
ΑΠ 81182

Απαγόρευση διάθεσης-διακίνησης καλλυντικών προϊόντων (RAPEX 45 έως 49/2016 & 01 έως 16/2017)
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ
Για να δείτε τα προϊόντα, πατήστε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ