Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων
ΑΠ 54699

 Απαγόρευση διάθεσης-διακίνησης καλλυντικών προϊόντων-RAPEX 1-19/2014
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ
Για να δείτε τα προϊόντα, πατήστε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ