Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων
ΑΠ 47658

Απαγόρευση διάθεσης-διακίνησης καλλυντικών προϊόντων - RAPEX 24-52/2013

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ
Για να δείτε τα προϊόντα, πατήστε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ