Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων
ΑΠ 3299, 3300, 3301

 Απαγόρευση διάθεσης - διακίνησης διάφορων καλλυντικών προϊόντων
Για να δείτε τις αποφάσεις, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:
ΑΠ 3299
ΑΠ 3300
ΑΠ 3301