Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων
ΑΠ 78532, 78533, 78534, 78536

 Απαγόρευση διάθεσης-διακίνησης διάφορων καλλυντικών προϊόντων
Για να δείτε τις αποφάσεις, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:
ΑΠΟΦΑΣΗ 78532

ΑΠΟΦΑΣΗ 78533

ΑΠΟΦΑΣΗ 78534

ΑΠΟΦΑΣΗ 78536