Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων
ΑΠ 37270

 Απαγόρευση διάθεσης-διακίνησης καλλυντικών προϊόντων-RAPEX 46-48
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ
Για να δείτε τα προϊόντα, πατήστε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ