Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων
ΑΠ 18433

 Ανάκληση παρτίδας του προϊόντος ΚΟΡΡΕΣ - SUNSCREEN FACE CREAM YOGHURT SPF50 
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ