Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων
ΑΠ 10232

 Ανάκληση παρτίδας του καλλυντικού προϊόντος BIOGENE Anticellulite Gel
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ