Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων
ΑΠ 36999

Απαγόρευση διάθεσης-διακίνησης καλλυντικών προϊόντων (RAPEX 34 έως 50/2018)
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ
Για να δείτε τα προϊόντα, πατήστε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ