Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων Ανακλήσεις καλλυντικών προϊόντων
ΑΠ 87691

Ανάκληση παρτίδων των Καλλυντικών προϊόντων Biotol HAND LOTION (αρ. παρτίδας 2044698) και NEVADA HAND GEL (αρ. παρτίδας 3089752).
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ