Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 73591

Ανάκληση παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων
α) ATARAX oral sol 10mg/5ml & β) ATARAX f.c. tabs 25mg/tab

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ