Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 37812

Ανάκληση παρτίδας ΡΑΑ1Ρ102-ΑΑ του προϊόντος αίματος HUMAN ALBUMIN 200G/L
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ