Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 91794

 Ανάκληση παρτίδας Α10290 του φαρμακευτικού προϊόντος One-Alpha 0.5mcg
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ