Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
ΑΠ 59600

 Ανάκληση παρτίδων διαλυμάτων επιδερμικών δοκιμασιών της εταιρείας DOCTUM
Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ