Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης
AΠ 55517

Ανάκληση  των παρτίδων C686173 & C711619  του  προϊόντος “Bactroban Nasal Ointment”.

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.