Δημοσίευση άρθρων Δημοσίευση άρθρων
ΑΠ 8758

Ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος VELCADE 3,5mg/vial (bortezomib)
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ