Τί είναι η λευκή κάρτα; Τί είναι η λευκή κάρτα;
Τί είναι η λευκή κάρτα;

Η Λευκή Κάρτα ή Κάρτα Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με σοβαρά περιστατικά που έχουν προκύψει στην Ελλάδα από τη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΦΕΚ 2197Β/2-10-2009, ΦΕΚ 2198Β/2-10-2009, ΦΕΚ 1060Β/10-8-2001).

Οι χρήστες ιατροτεχνολογικών προϊόντων (επαγγελματίες υγείας) αλλά και οι ασθενείς – καταναλωτές μπορούν να αναφέρουν όλα τα σοβαρά περιστατικά τα οποία υπέπεσαν στην αντίληψή τους συμπληρώνοντας στην ελληνική γλώσσα την ειδική κάρτα αναφοράς περιστατικών χρηστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΤΑ).

Εάν είστε επαγγελματίας υγείας ή ασθενής-καταναλωτής, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις παρακάτω υπερσυνδέσεις για να ενημερωθείτε. Για να αναφέρετε σοβαρά περιστατικά από τη χρήση ιατροτεχνολογικού προϊόντος χρησιμοποιήστε το κουμπί ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΤΑ. Πατήστε και εκτυπώστε την Λευκή Κάρτα και στη συνέχεια αποστείλετέ την συμπληρωμένη  στον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και στον ΕΟΦ .

 

Συμβουλευτείτε την πρόσφατη
 
Συμπληρωματικά συμβουλευτείτε τη

 

Εκτυπώστε, συμπληρώστε την Λευκή Κάρτα και αποστείλετέ την:

- στον κατασκευαστή και

- στον ΕΟΦ με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

•    Μέσω ταχυδρομείου στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ, Μεσογείων 284, Χολαργός 15562 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2040528 ή 213-2040542).


•    Μέσω e-mail στο vigilancematerial@eof.gr

 

Μπορείτε να ζητήσετε τη Λευκή Κάρτα σε έντυπη μορφή απευθυνόμενοι στον ΕΟΦ (Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, Μεσογείων 284, 155 62 ΑΘΗΝΑ ή στα τηλ. 213 2040528 και 213 2040542).