Δελτία τύπου για κτηνιατρικά φάρμακα Δελτία τύπου για κτηνιατρικά φάρμακα
Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής πωλήσεων κτηνιατρικών φαρμάκωνΗλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής πωλήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων

Προσκαλούμε τους υπευθύνους δήλωσης των πωλήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων για την ελληνική αγορά, σε συνάντηση στην Αίθουσα Καββαδίας του ΕΟΦ την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 στις 12:00 μ.μ. Στη συνάντηση θα είναι παρούσα η ανάδοχος Εταιρία Mimer προκειμένου πραγματοποιήσει μία σύντομη παρουσίαση της νέας βάσης και του χρονοδιαγράμματος καταχώρησης των στοιχείων που αφορούν στις πωλήσεις του 2018.