Δελτία τύπου για κτηνιατρικά φάρμακα Δελτία τύπου για κτηνιατρικά φάρμακα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΚΕΨΗΣ 11-07-2018

Το Τμήμα Αξιολόγησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του ΕΟΦ, και τον εξωτερικό συνεργάτη, υπό την προεδρία του α΄ Αντιπροέδρου του ΕΟΦ Μαλέμη Ιωάννη, διοργάνωσε την 11 Ιουλίου 2018 σύσκεψη στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Καββαδίας για τις Εταιρίες εισαγωγής παρασκευής και εμπορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.
Η σύσκεψη έγινε προκειμένου οι Εταιρίες να ενημερωθούν για τις τρέχουσες διαδικασίες και τις προγραμματισμένες δράσεις του ΕΟΦ που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.
Συγκεκριμένα, τα θέματα που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ήταν:
•    Ανανεώσεις αδειών κτηνιατρικών φαρμάκων
•    Καταχωρήσεις και ανανεώσεις αδειών κτηνιατρικών εμβολίων
•    Καταχωρήσεις πωλήσεων στο site του ΕΟΦ
Έγινε αναφορά στο σύστημα ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσιάστηκαν τα στοιχεία καταναλώσεων των αντιμικροβιακών ουσιών των Κρατών Μελών και της Ελλάδας για το 2015 (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/10/news_detail_002827.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1)
Τέλος, ο εξωτερικός συνεργάτης έκανε μία παρουσίαση για το καινούργιο Σύστημα SPOR (Substance, Product, Organisation and Referential data) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στο οποίο συμμετέχει ο ΕΟΦ

Για να δείτε την παρουσίαση πατήστε ΕΔΩ