Φαρμακευτικές μελέτες και άρθρα Φαρμακευτικές μελέτες και άρθρα
Tριχοβαφές

Μέθοδος ελέγχου των τριχοβαφών και η Ελληνική Αγορά το 2007
Αμαλία Νικολού, Σταματία Λαγού, Απόστολος Παπαδόπουλος, Γκουίντο Σαλέμ, Εμμανουήλ Καβαλλιεράκης.
Χημικό Εργαστήριο Καλλυντικών και Ιατρο-Τεχνολογικών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Περίληψη
Οι τριχοβαφές είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς αντιδράσεων μεταξύ παραγώγων του αμινοβενζολίου και της φαινόλης.  Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε σχηματισμό ολιγομερών και πολυμερών με υπερσυζυγιακή δομή μέσα στη δομή της τρίχας, δημιουργώντας την μόνιμη βαφή.
Τα συστατικά των τριχοβαφών, προβαφές και συζευκτήρες, προσδιορίσθηκαν με την μέθοδο της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης (HPLC) με στήλη C8 και μεταβαλλόμενη κινητή φάση Ακετονιτριλίου από μηδέν μέχρι 80% και ρύθμιση στο 6,0 του pH της υδατικής φάσης, με ανιχνευτή Diode Array στα 250 nm .  Δημιουργήθηκε βιβλιοθήκη φασμάτων των συστατικών των τριχοβαφών και καθορίσθηκε το όριο ανίχνευσης.
Τα 20 δείγματα της Ελληνικής Αγοράς που εξετάστηκαν ήταν Σύμφωνα με την Νομοθεσία Καλλυντικών.

Διαβάστε την μελέτη πατώντας εδώ.