Διοικητικό Συμβούλιο
Με την υπ αρ.  Α2β/Γ.Π.οικ. 25092/6-4-2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ αρ. 223/6-4-2015),αντικατεστάθη το ΔΣ/ΕΟΦ από τους:

 1. Αντωνίου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως Πρόεδρο | e-mail: president@eof.gr
 2. Μακριδάκη Δέσποινα, MSc Κλινικό Φαρμακοποιό ΕΚΠΑ, Νοσοκομειακό Φαρμακοποιό, Διευθύντρια ΕΣΥ, Διευθύντρια Ενοποιημένου Φαρμακείου Γ.Ν.Α. "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - Α.ΦΛΕΜΙΓΚ", ως Α΄Αντιπρόεδρο | e-mail: vicepresident@eof.gr
 3. Γιαννόγλου Ηλία, ΠΕ Φαρμακοποιό ως Β' Αντιπρόεδρο | e-mail: ilias.giannoglou@eof.gr
 4. Τσιμιχοδήμο Βασίλειο, Επίκουρο καθηγητή Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
  με αναπληρωτή του τον Μαρίνο Ελευθέριο, ΠΕ  Φαρμακοποιό
 5. Μαλέμη Ιωάννη, Κτηνίατρο, Προϊστάμενο Αξιολόγησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων στον ΕΟΦ, | e-mail: malemisj@eof.gr
  με αναπληρώτρια την Κουτσίκου Δέσποινα-Χάιδω, ΠΕ Φαρμακοποιό

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.: 213 2040216, 213 2040602, fax:213 2040566

Γραμματεία Δ.Σ.: Πετροχείλου Ελένη - 213 2040602, | e-mail: epetrochilou@eof.gr

 • Διεύθυνση Φαρμακευτικών μελετών και έρευνας
  Αναπλ. Διευθύντρια Ευγ. Φούζα - 213 2040335, | e-mail: efouza@eof.gr
  • Ανεπιθυμήτων Ενεργειών
   Αναπλ. Κάπου Αγνή - 213 2040547, | e-mail: akapou@eof.gr
  • Κλινικών Δοκιμών
   Φούζα Σταυροπούλου Ευγενία - 213 2040335, | e-mail: efouza@eof.gr
  • Ερευνών
   Αναπλ. Ταραζής Στέφανος - 213 2040376, | e-mail: starazis@eof.gr
  • Συνταγογραφίας
   Αναπλ. Πεντέας Σταύρος - 213 2040377, | e-mail: spenteas@eof.gr
  • Εθνικού Συνταγολογίου
   Αναπλ. Κληρονόμος Λεωνίδας - 213 2040327, | e-mail: leokli@eof.gr
 • Διεύθυνση Αξιολόγησης προϊόντων
  Αναπλ. Διευθυντής Ορφανού Μαρία - 213 2040209, | e-mail: morfanou@eof.gr
  • Αξιολόγησης Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης
   Ορφανού Μαρία – 213 2040209, | e-mail: morfanou@eof.gr
  • Αξιολόγησης Βιολογικών Προϊόντων
   Ρομποτή Αγγελική - 213 2040313, | e-mail: aroboti@eof.gr
  • Αξιολόγησης Υγειονομικού Υλικού
   Αναπλ.Βιργινία Σαφρά - 213 2040407, | e-mail: vsafra@eof.gr
  • Αξιολόγησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Ζωοτροφών
   Μαλέμης Ιωάννης 213 2040277, | e-mail: malemisj@eof.gr
  • Αξιολόγησης Λοιπών Προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ
   Αναπλ.Βούλγαρη Αφροδίτη - 213 2040374, | e-mail: avoulgari@eof.gr
  • Αξιολόγησης Καλλυντικών Προϊόντων
   Χαλμπές Στέφανος - 213 2040334, | e-mail: shalbes@eof.gr
  • Ελέγχου Εκτελωνισμών
   Αναπλ.Καραμπουρμπούνη Ζωή – 213 2040225,447, | e-mail: zoekarab@eof.g
  • Γραμματείας Αξιολόγησης Προϊόντων
   Αναπλ.Νικολαΐδη Ελευθερία - 213 2040241, | e-mail: enikolaidi@eof.gr
 • Διεύθυνση Εργαστηρίων
  Διευθυντής Βιολάκης Βασίλειος 213 2040221, 331, | e-mail: vviolakis@eof.gr
  • Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Φαρμάκων
   Αναπλ.Κυριακοπούλου Ειρήνη - 213 2040397, | e-mail: ekyriakopoulou@eof.gr
  • Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Ζωοτροφών, Διαιτητικών, Δρογών
   Τσιγουρή Αγγελική - 213 2040342, | e-mail: atsigouri@eof.gr
  • Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Καλλυντικών και Λοιπών Προϊόντων
   Αναπλ.Βενετσάνου Κυριακή - 213 2040349, | e-mail: kvenetsanou@eof.gr
  • Μικροβιολογικό Εργαστήριο
   Γαζή Σοφία - 213 2040340, | e-mail: sgazi@eof.gr
  • Βιολογικό και Τοξικολογικό Εργαστήριο
   Αναπλ.Βολικάκης Γεώργιος - 213 2040529, | e-mail: gvolik@eof.gr
  • Γραμματείας και Προγραμματισμού
   Αναπλ.Τσογγίδου Αναστασία - 213 2040388, | e-mail: atsongidou@eof.gr
  • Φαρμακοποιϊας και Λοιπών Προτύπων Εργαστηριακού Eλέγχου
   Αναπλ.Μακρίτης Αναστάσιος - 213 2040379, | e-mail: amak@eof.gr
  • Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Εργαστηρίων
   Χαντζηαναγνώστου Μαρία - 213 2040339, | e-mail: mxatzianagnostou@eof.gr
 • Διεύθυνση Ελέγχου παραγωγής και κυκλοφορίας προϊόντων
  Διευθύντρια Γκούρα Παντελία - 213 2040204, | e-mail: goural@eof.gr
  • Επιθεώρησης
   Αναπλ. Δήμας Δημήτριος - 213 2040373, | e-mail: ddimas@eof.gr
  • Ελέγχου Κυκλοφορίας
   Σταμάτη Στέλλα - 213 2040283, | e-mail: sstamati@eof.gr
  • Παρακολούθησης Κατανάλωσης και Επάρκειας Προϊόντων
   Θωμαϊδου Ελευθερία - 213 2040361, | e-mail: ethomaidou@eof.gr
 • Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών ελέγχου προϊόντων
  Αναπλ.Διευθύντρια Περπιράκη Μαρία - 213 2040208,  | e-mail: perpiraki@eof.gr
  • Γραμματείας και Διοικητικού Ελέγχου
   Αναπλ. Νεοκοσμίδη Αφροδίτη  - 213 2040232, | e-mail: aneokosm@eof.gr
  • Εκδοσης Αδειών και Κωδικοποίησης Αποφάσεων
   Αναπλ. Χαντζή Ευαγγελία  - 213 2040249, | e-mail: echantzi@eof.gr
  • Γενικού Αρχείου Προϊόντων
   Αποστολλέλη Ευφροσύνη - 213 2040319, | e-mail: eapostol@eof.gr
  • Μηχανογραφικής Ενημέρωσης
   Περπιράκη Μαρία  - 213 2040208, | e-mail: perpiraki@eof.gr
  • Τιμολόγησης Φαρμάκων
   Αναπλ. Κουτραφούρη Βασιλική – 213 2040425, | e-mail: vkoutra@eof.gr
 • Διεύθυνση Οργάνωσης και πληροφορικής
  Αναπλ.Διευθυντής Κουκουβάνης Θωμάς - 213 2040252,  | e-mail: koukouvanis@eof.gr
  • Ανάπτυξης και Συντήρησης Πληροφορικών Συστημάτων
   Αναπλ. Καραγεωργίου Βασίλειος - 213 2040302, | e-mail: vkarageorgiou@eof.gr
  • Τεχνικής υποστήριξης και Λειτουργίας του Κέντρου Η/Υ
   Κουκουβάνης Θωμάς- 213 2040252, | e-mail: koukouvanis@eof.gr
  • Οργάνωσης και Μεθόδων
   Αναπλ. Μάγκος Κων/νος - 213 2040260, | e-mail: kmag@eof.gr
 • Διεύθυνση Πληροφόρησης και δημοσίων σχέσεων
  Διευθύντρια Κατσιφή Άννα - 213 2040206, | e-mail: akatsifi@eof.gr
  • Πληροφόρησης
  • Βιβλιοθήκης
  • Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
 • Διεύθυνση Διοικητικού
  Αναπλ. Σεραφόπουλος Χρήστος - 213 2040370, | e-mail: chseraf@eof.gr
  • Προσωπικού
   Αναπλ. Μούση Ελένη  - 213 2040372, | e-mail:lmousi@eof.gr
  • Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
   -----------
  • Γενικής Γραμματείας
   Κοντογιάννη Δέσποινα- 213 2040262, | e-mail: dkontogianni@eof.gr
  • Διοικητικής Μέριμνας
   Χ. Σεραφόπουλος - 213 2040370, | e-mail: chseraf@eof.gr
 • Διεύθυνση Οικονομικού
  Διευθύντρια Αικ. Γιαννουλάτου - 213 2040481, | e-mail: kgiannou@eof.gr
  • Ελέγχου Είσπραξης Πόρων
   Αναπλ. Προϊστάμενος Γκατζής Ευάγγελος - 213 2040460, | e-mail: gkatzis@eof.gr
  • Οικονομικής Παρακολούθησης και Ανάπτυξης
   Ζαμπέλη Δ.Ιλαριανή - 213 2040468, | e-mail: lzabeli@eof.gr
  • Λογιστικών Διαδικασιών
   Συκάς Νικόλαος - 213 2040475, | e-mail: nsykas@eof.gr
  • Προμηθειών
   Κατίνα Ούμπαλη-Σαξώνη - 213 2040473, | e-mail: koubali@eof.gr
    
 • Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
  Μακαρούνη Αναστασία - 213 2040214
 • Υπηρεσία Νομοθετικού Συντονισμού
  Κανταρέλη Παρασκευή - 213 2040428, | e-mail: kadareli@eof.gr
 • Δευτεροβάθμιο Επιστημονικό Συμβούλιο
  Γραμματέας: Σταθουλοπούλου Φωτούλα 213 2040382, | e-mail: stathoulopoulou@eof.gr