Διαδικασίες και δικαιολογητικά Διαδικασίες και δικαιολογητικά
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Δικαιολογητικά και έντυπα
Επιλέξτε τα διαθέσιμα έντυπα από την παρακάτω λίστα, η οποία ανανεώνεται διαρκώς:

4/11/2008 2:49 μμ
Τέλη

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π.171107/31.12.08 (ΦΕΚ Β΄ 2689 / 31.12.2008), τα τέλη για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις/ανανεώσεις στην Ελλάδα, έχουν ως ...

11/3/2009 2:36 μμ
Διαδικασίες και οδηγίες

 Ενημερωθείτε και λάβετε οδηγίες για διάφορες διαδικασίες από την παρακάτω λίστα:

2/2/2010 2:37 μμ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

 Για να δείτε τον κατάλογο Επιθεωρητών του ΕΟΦ, πατήστε

9/3/2015 2:55 μμ
(English version) Fees

Δείτε εδώ την Αγγλική έκδοση - Check here for the english version

According to the Ministerial Degree ΔΥΓ3α/Γ.Π.171107/31.12.08 issued in the Official Journal of the Government No 2689 on 31th of December 2008, with effect from 31-12-2008, the fees for new applications and variations/ renewals/ concerning veterinary medicinal products in Greece, are set as follows:

When Greece is CMS and for National Applications

NEW APPLICATIONS
1. New active substance:15.000,00 €+2.4% tax
2. ...

14/12/2016 1:33 μμ
(English version) Instructions and applications

Δείτε εδώ την Αγγλική έκδοση - Check here for the English version

Instructions and applications

Medicinal and Biological products for human and veterinary use

14/12/2016 1:47 μμ
Βρέθηκαν 6 αποτελέσματα.