Διαδικασίες και δικαιολογητικά Διαδικασίες και δικαιολογητικά
Τέλη

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π.171107/31.12.08 (ΦΕΚ Β΄ 2689 / 31.12.2008), τα τέλη για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις/ανανεώσεις στην Ελλάδα, έχουν ως ακολούθως:

Όταν η Ελλάδα είναι CMS

ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Νέα δραστική ουσία: 15.000,00 € +2,4%
2. Γνωστή δραστική ουσία: 10.000,00 € +2,4%
3. Βιβλιογραφική αίτηση με μελέτες του αιτούντα: 10.000,00 € +2,4%
4. Καλώς καθιερωμένη χρήση: 8.000,00 € +2,4%
5. Υβριδική αίτηση: 10.000,00 € +2,4%
6. Αίτηση για γενόσημο όπου απαιτείται βιοϊσοδυναμία: 6.000,00 € +2,4%
7. Αίτηση για γενόσημο όπου δεν απαιτείται βιοϊσοδυναμία: 4.000,00 € +2,4%
8. Αίτηση με συγκατάθεση (Informed consent): 3.000,00 € +2,4%
9. Σταθερός συνδυασμός γνωστής δραστικής ουσίας: 15.000,00 € +2,4%

Για κάθε επιπλέον μορφή/περιεκτικότητα το τέλος είναι: 3.000,00 € +2,4% 
Σε περίπτωση αιτήσεως για γενόσημο ή για υβριδικό προϊόν, τα τέλη για κάθε επιπλέον μορφή/ περιεκτικότητα είναι: 2.000,00 € +2,4%

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ
1.Τροποποίηση τύπου IA ανά φαρμακευτική μορφή και περιεκτικότητα: 300,00  € + 2,4%                                                                                                                     
2.Τροποποίηση τύπου IB  ανά φαρμακευτική μορφή και περιεκτικότητα:  500,00 € + 2,4%                                                                                                    
3.Τροποποίηση τύπου II – νέα ένδειξη  ανά φαρμακευτική μορφή: 3.000,00 € + 2,4%
4.Τροποποίηση τύπου II – ασφάλεια ή ποιότητα ανά φαρμακευτική μορφή: 1.000,00 € + 2,4%
5.Τέλος για ανανέωση  ανά εμπορική ονομασία (trade. Mark): 1.500,00 € + 2,4%                                                

Τα τέλη πρέπει να κατατεθούν στην
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πανεπιστημίου 21
Αθήνα ΤΚ 10250


IBAN: GR5301000240000000000263038
SWIFT CODE: BNGRGRAA
Account number: 263038

Αντίγραφο της πληρωμής να αποστέλλεται στον ΕΟΦ.