Διαδικασίες και δικαιολογητικά Διαδικασίες και δικαιολογητικά
Δικαιολογητικά και έντυπα

Επιλέξτε τα διαθέσιμα έντυπα από την παρακάτω λίστα, η οποία ανανεώνεται διαρκώς:

Αιτήσεις
Αίτηση ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας ιδιοσκευασμάτων για ανθρώπινη χρήση

Αίτηση τροποποίησης άδειας κυκλοφορίας ιδιοσκευασμάτων για ανθρώπινη χρήση
Αίτηση για την μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος

'Εγκριση φαρμάκων 

Εντυπο έγκρισης φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση βάσει του Κ.Τ.Ε. (CTD)
Λίστα ελέγχου δικαιολογητικών αιτημάτων έγκρισης άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση
 
Iδιοσκεύασμα/σκεύασμα ανθρώπινης χρήσης
Γενικές πληροφορίες

Διοικητικές πληροφορίες
Επιστημονικές πληροφορίες


Παράλληλες εξαγωγές
1.Υπόδειγμα Πίνακα υποβολής - Κωδικοί χωρών ISO 3166
2.Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των Πινάκων
 

Παρηγορητική χρήση
Διαδικασία και έντυπα για χορήγηση άδειας πρώιμης πρόσβασης σε φάρμακο ανθρώπινης χρήσης:

Ταινίες γνησιότητας
Δελτίο επικόλλησης ακατάλληλων ταινιών

Xρηματοδότηση συνεδρίου
Έντυπο αίτησης

Eu Manufacturing Authorisation Format