Διαδικασίες και δικαιολογητικά Διαδικασίες και δικαιολογητικά
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Νομοθεσία Διατροφικών Προϊόντων Αρμοδιότητας ΕΟΦ - Οδηγίες Γνωστοποίησης


  1. Νομοθεσία Διατροφικών προϊόντων_ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  2. Νομοθεσία Διατροφικών προϊόντων_ENGLISH
10/3/2021 11:14 πμ
Οδηγίες για την κατάθεση φακέλων βιοκτόνων προϊόντων σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις

Οδηγίες για την κατάθεση φακέλων βιοκτόνων προϊόντων σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 89 του Καν. (ΕΕ) 528/2012

29/1/2021 10:29 πμ
Υποβολή φακέλων βιοκτόνων

Για να κατεβάσετε τα αρχεία πατήστε πάνω στους συνδέσμους.

1. Νέα διαδικασία υποβολής φακέλου βιοκτόνων.

2. ...

30/10/2013 2:33 μμ
Δικαιολογητικά και έντυπα 7/1/2010 3:42 μμ
Τέλη βιοκτόνων και απολυμαντικών

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ 3α/Γ.Π. 139307/05/31-7-06 (ΦΕΚ 1098 Β/10-8-06) όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ 3α/ΓΠ 171107/08 (ΦΕΚ 2689 Β'/31-12-08) τα τέλη βιοκτόνων και απολυμαντικών ...

6/3/2009 3:38 μμ
Διαδικασίες και οδηγίες

Ενημερωθείτε και λάβετε οδηγίες για διάφορες διαδικασίες όπως Α' ύλες και έτοιμα προϊόντα, απολυμαντικά, επιθεωρήσεις, εργαστήρια ...

5/11/2008 3:44 μμ
Δικαιολογητικά και έντυπα 4/11/2008 3:39 μμ
Βρέθηκαν 7 αποτελέσματα.