Διαδικασίες και δικαιολογητικά Διαδικασίες και δικαιολογητικά
Δικαιολογητικά και έντυπα

Απολυμαντικά-Βιοκτόνα προϊόντα
Επιλέξτε από τα διαθέσιμα έντυπα που επιθυμείτε για απολυμαντικά και βιοκτόνα προϊόντα. Ο κατάλογος θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Έγκριση (Ανανέωση/Τροποποίηση) άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνων-απολυμαντικών προϊόντων
Αίτηση(τελευτ.ενημέρωση 29-01-2021)