Διαδικασίες και δικαιολογητικά Διαδικασίες και δικαιολογητικά
Υποβολή φακέλων βιοκτόνων

Για να κατεβάσετε τα αρχεία πατήστε πάνω στους συνδέσμους.

1. Νέα διαδικασία υποβολής φακέλου βιοκτόνων.

2. Έντυπο διοικητικού ελέγχου βιοκτόνων.