Διαδικασίες και δικαιολογητικά Διαδικασίες και δικαιολογητικά
Διαδικασίες και οδηγίες

Ενημερωθείτε και λάβετε οδηγίες για διάφορες διαδικασίες όπως Α' ύλες και έτοιμα προϊόντα, απολυμαντικά, επιθεωρήσεις, εργαστήρια ελέγχου, κανόνες καλής παρασκευής, καταστροφές προϊόντων κ.ά.

Απολυμαντικά

Επιθεώρηση
Διαδικασίες χορήγησης αδειών, πιστοποιητικών κ.λπ. και δήλωσης μεταβολών - Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Καταστροφή ημιέτοιμων, ετοίμων προϊόντων αρμοδιότητος ΕΟΦ
Φαρμακευτικά προϊόντα, Προϊόντα υπαγόμενα στον Νόμο (ν.1729/7-8-87) περί Ναρκωτικών, Προϊόντα αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ. που δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, Προϊόντα που καταστρέφονται εκτός Ελλάδος