Διαδικασίες και δικαιολογητικά Διαδικασίες και δικαιολογητικά
Δικαιολογητικά και έντυπα ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Επικαιρ. 04.12.2015)

Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα διαθέσιμων εντύπων ανάλογα με το είδος του προϊόντος (Κατηγορίας Ι και Επί Παραγγελία ή In Vitro) καθώς και τα τέλη.

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Κατηγορίας Ι και Επί Παραγγελία

In Vitro Διαγνωστικά Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα


Χορήγηση Πιστοποιητικού Ελεύθερης Κυκλοφορίας
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Free Sales Certificate)

Κοινοποίηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Νέο - 04.12.2015)

 Τέλη