Διαδικασίες και δικαιολογητικά Διαδικασίες και δικαιολογητικά
Δικαιολογητικά και έντυπα ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα διαθέσιμων εντύπων ανάλογα με το είδος του προϊόντος (Κατηγορίας Ι και Επί Παραγγελία ή In Vitro) καθώς και τα τέλη.

Νομιμοποιητικά Έγγραφα Οικονομικών φορέων

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Κατηγορίας Ι και Επί Παραγγελία

In Vitro Διαγνωστικά Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

 

Κοινοποίηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων