Δελτία τύπου για κτηνιατρικά φάρμακα Δελτία τύπου για κτηνιατρικά φάρμακα
Ketamine

Ο Ε.Ο.Φ. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής της Γερμανίας, ανακαλούνται οι παρακάτω  παρτίδες του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος Ketamine 100mg/ml της ετ.CP-Pharma GmbH Γερμανίας, λόγω επιμόλυνσης με ξένα σώματα.
Ketamine 100mg/ml Lot:14A034,14D015,14G043,15A281,15C028,15H242,15I022,16B256,16B264,16B271,16D256,16F243,16G052.

Το προϊόν δεν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας, αλλά σύμφωνα με την παραπάνω ενημέρωση, ενδέχεται να έχει εισαχθεί και κυκλοφορήσει στην χώρα μας, από μη νόμιμες πηγές.


Eφιστάται η προσοχή των εμπλεκόμενων στη διακίνηση κτηνιατρικών φαρμάκων και των κτηνιάτρων, ώστε σε περίπτωση που έρθει στη κατοχή τους προϊόν με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Επισημαίνεται  ότι η αγορά μη εγκεκριμένων προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη νόμιμες πηγές,  μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία.


                                                                                                                                 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ