Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Black Mamba

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοινώνει, σύμφωνα με ενημέρωση που ελήφθη μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης,  ότι στην παρτίδα DO359373 του προϊόντος:

Black Mamba (Μορφή: κάψουλες, ημερ. λήξης: 09/31/2017, Διανομέας: SX POWER CO., San Diego, CA 92108)

βρέθηκε,  μετά από εργαστηριακούς ελέγχους, να περιέχεται η δραστική ουσία “tadalafil” (φαρμακευτική δράση για τη στυτική δυσλειτουργία). Η συγκεκριμένη ουσία δεν αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας. Επιπλέον, το προϊόν παρουσιάζεται ως διατροφικό με φυτικές α’ ύλες (συμπλήρωμα διατροφής).  Ως εκ τούτου εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους η συγκεκριμένη παρτίδα του προϊόντος με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Επισημαίνουμε  ότι το προϊόν διακινείται και μέσω διαδικτύου. Η αγορά και χρήση προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.


ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ