Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
ENERGY 48 και VIRITOTAL capsules

Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από τις ισπανικές αρμόδιες αρχές (AEMPS), προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή να κάνουν χρήση των μη εγκεκριμένων προϊόντων Energy 48 και Viritotal capsules που διατίθενται στην αγορά από την εταιρεία Import/Export Energy Company LTD του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα προωθούνται ως φυτικά συμπληρώματα διατροφής για την ενίσχυση της ανδρικής σεξουαλικής δραστηριότητας και δεν αποκλείεται η διάθεσή τους στη χώρα μας μέσω διαδικτύου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων των ισπανικών αρχών, τα προϊόντα περιέχουν τη φαρμακευτική ουσία ταδαλαφίλη (tadalafil), χωρίς αυτή να δηλώνεται στη σύστασή τους.
Η ταδαλαφίλη δύναται να προκαλέσει προβλήματα στους χρήστες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ασθενών με καρδιαγγειακά προβλήματα.
Κατά συνέπεια, η χρήση των εν λόγω προϊόντων ενέχει κινδύνους για την υγεία του χρήστη.
Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ