Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
EPIMEDYUMLU MACUN

Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης των Γερμανικών Αρχών, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή να κάνουν χρήση του  προϊόντος EPIMEDYUMLU  MACUN.
Το συγκεκριμένο προϊόν προωθείται ως συμπλήρωμα διατροφής ή τρόφιμο (μαρμελάδα) για την ενίσχυση της ανδρικής σεξουαλικής δραστηριότητας και δεν αποκλείεται η διάθεσή του και στη χώρα μας μέσω διαδικτύου, ενώ έχει διαπιστωθεί και η διάθεση του από ορισμένα καταστήματα στην Βόρεια Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν το προϊόν βρέθηκε  να περιέχει τη φαρμακευτική ουσία σιλδεναφίλη (sildenafil), χωρίς αυτή να δηλώνεται στη επισήμανση του.
Συνεπώς, κατά τη χρήση του ανωτέρω μη εγκεκριμένου προϊόντος, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία του χρήστη.
Ήδη από τις 21/12/2018 εκδόθηκε  Δελτίο Τύπου από τον ΕΟΦ (www.eof.gr)  για το εν λόγω προϊόν, αλλά διαπιστώθηκε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια διακίνησης.
Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ