Δελτία τύπου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Δελτία τύπου για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Νεφελοποιητές Aquilon

Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι προβαίνει στην ανάκληση συγκεκριμένων νεφελοποιητών Aquilon (βλ. Πίνακας Ι), κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια Αρχή του Ην. Βασιλείου ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν κατασκευαστεί με άγνωστες προδιαγραφές με αποτέλεσμα να μην τεκμηριώνεται η ασφάλειά τους.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η αρμόδια Αρχή του Ην. Βασιλείου προχώρησε στην ανάκληση του πιστοποιητικού CE και την απαγόρευση διάθεσης των εν λόγω προϊόντων, ωστόσο, η κατασκευάστρια εταιρεία (AFP Medical) συνέχισε να τα διακινεί. Επισημαίνεται ότι ο νεφελοποιητής και η συσκευασία φέρουν σήμανση CE, η οποία, όμως, έχει αποκτηθεί χωρίς την απαραίτητη ρυθμιστική εποπτεία.
Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Σε εγρήγορση καλείται ακόμα το ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό που εμπλέκεται στη χρήση και συντήρηση των συγκεκριμένων προϊόντων. Σε περίπτωση που ταυτοποιήσουν κάποιο από τα προϊόντα του Πίνακα, προτρέπονται σε ταυτοποίηση των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας που το χρησιμοποίησαν συμβουλεύοντάς τους, αφ΄ενός να σταματήσουν τη χρήση του, αφ΄ετέρου να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικό νεφελοποιητή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ