Δελτία τύπου για καλλυντικά προϊόντα Δελτία τύπου για καλλυντικά προϊόντα
Καλλυντικά μαυρίσματος Bronzeline

 Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση των αρμοδίων τελωνειακών αρχών, στις χώρες της Ε.Ε. εισάγονται και διακινούνται παράνομα καλλυντικά προϊόντα μαυρίσματος (tanning sprays & lotions) της εταιρείας Bronzeline Laboratories, USA.

Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας, ενώ τα προϊόντα της δεν είναι καταχωρημένα στην ευρωπαϊκή βάση CPNP, δεν έχουν υποστεί την προβλεπόμενη αξιολόγηση ασφαλείας και περιέχουν μη επιτρεπόμενα συστατικά, ενδεχομένως επικίνδυνα για τη υγεία του χρήστη.
Τα εν λόγω προϊόντα διακινούνται κυρίως μέσω διαδικτύου (www.bronzeline.com) και τηλεφωνικών παραγγελιών.
Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους κάποιο από τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Επισημαίνεται και πάλι ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.