Δελτία τύπου Δελτία τύπου
Ψευδεπίγραφο φαρμακευτικό προϊόν

Ψευδεπίγραφο φαρμακευτικό προϊόν HERCEPTIN

O ΕΟΦ στα πλαίσια της τακτικής επικοινωνίας και συνεργασίας με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, ενημερώθηκε ότι αριθμός φιαλιδίων φαρμακευτικού προϊόντος HERCEPTIN  (trastuzumab),  που είναι πιθανό να έχει  κλαπεί από σημεία διάθεσης φαρμάκων στην Ιταλία,  έχει παραποιηθεί  και έχει διοχετευθεί στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού σε κάποια κράτη της Ε.Ε. Η εξωτερική συσκευασία των ψευδεπίγραφων φαρμάκων που βρέθηκαν σε Γερμανία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο φέρει τα χαρακτηριστικά του Ιταλικού κουτιού. Επιπλέον οι αυθεντικές παρτίδες  οι οποίες έχουν παραχθεί από τη  Roche (και παραποιήθηκαν) έχουν διανεμηθεί αποκλειστικά στην Ιταλική Αγορά.

Παρά το γεγονός ότι στην ενημέρωση δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα, έγινε έλεγχος των παρτίδων του προϊόντος  που κυκλοφορούν στη χώρα μας  και  διαβεβαιώνουμε τους Έλληνες ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας ότι δεν περιλαμβάνονται σε αυτές που διαπιστώθηκε ότι έχουν παραποιηθεί. Επισημαίνουμε παράλληλα ότι η υποχρεωτική επικόλληση της ταινίας γνησιότητας στα φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να διατεθεί ψευδεπίγραφο / πλαστό προϊόν.

Σε κάθε περίπτωση, ο  ΕΟΦ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και θα συνεχίσει τους ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσει ότι και στο μέλλον δεν πρόκειται να φθάσει  ψευδεπίγραφο φάρμακο σε Έλληνα ασθενή. Για το λόγο αυτό συνιστούμε ανεπιφύλακτα την αγορά όλων των φαρμάκων  αποκλειστικά και μόνο μέσω της νόμιμης αλυσίδας διακίνησης τους για χρήση σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις. 

Το  φαρμακευτικό προϊόν HERCEPTIN   διατίθεται σε μορφή σκόνης για την παρασκευή διαλύματος προς έγχυση (ενστάλαξη) και χορηγείται για τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του  μαστού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα,  παραπέμπουμε στο ενημερωτικό Δελτίο που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ)  : εδώ