Φαρμακοεπαγρύπνηση Φαρμακοεπαγρύπνηση
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Humira

Προς Επαγγελματίες Υγείας
O ΕΟΦ σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ενέκρινε την αποστολή από την εταιρεία Abbott της ...

19/12/2008 5:51 μμ
MabThera

Προς Επαγγελματίες Υγείας
O ΕΟΦ σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ενέκρινε την αποστολή από την εταιρεία Roche Hellas A.E της ...

19/12/2008 5:49 μμ
Revlimid

Προς Επαγγελματίες Υγείας
O ΕΟΦ σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ενέκρινε την αποστολή από την εταιρεία ΓΕΝΕΣΙΣ ...

19/12/2008 5:45 μμ
Raptiva

Προς Επαγγελματίες Υγείας
O ΕΟΦ σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ενέκρινε την αποστολή από την εταιρεία Merck A.E. της ...

19/12/2008 5:45 μμ
Torisel

Προς Επαγγελματίες Υγείας
O ΕΟΦ σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ενέκρινε την αποστολή από την εταιρεία Wyeth της ...

19/12/2008 5:42 μμ
CellCept

O ΕΟΦ σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ενέκρινε την αποστολή από την εταιρεία Hoffman-La Roche Επιστολής προς τους Επαγγελματίες ...

15/12/2008 5:54 μμ
MabCampath

O ΕΟΦ σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ενέκρινε την αποστολή από την εταιρεία Bayer Επιστολής προς τους Επαγγελματίες ...

15/12/2008 5:50 μμ
Modiodal

O ΕΟΦ σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ενέκρινε την αποστολή από την εταιρεία Γένεσις Φάρμα Α.Ε. Επιστολής προς τους ...

15/12/2008 5:48 μμ
Viread

O ΕΟΦ σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ενέκρινε την αποστολή από την εταιρεία Gilead  Επιστολής προς τους Επαγγελματίες ...

15/12/2008 5:39 μμ
Ionsys

Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) σχετικά με την ανάκληση της αδείας κυκλοφορίας του Ionsys (υδροχλωρική φεντανύλη)
...

20/11/2008 5:57 μμ
Εμφάνιση 211 - 220 από 254 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 26