Φαρμακοεπαγρύπνηση Φαρμακοεπαγρύπνηση
Πηκτικοί Παράγοντες VIII - Ολοκλήρωση επανεξέτασης από την PRAC

Η PRAC επιβεβαιώνει το προηγούμενο συμπέρασμά της σχετικά με τον κίνδυνο ανάπτυξης αναστολέων με φάρμακα παράγοντα VIII

Δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις για τη διαφορά στον κίνδυνο μεταξύ φαρμάκων που παράγονται από πλάσμα και αυτών που περιέχουν παράγοντα VIII ως προϊόν ανασυνδυασμένου DNA


Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:
http://www.ema.europa.eu/